Strojový úklid garáží

Vážení vlastníci,

dovoluji si Vám oznámit, že v sobotu 17. 10. 2020 proběhne strojový úklid garáží včetně chodeb sklepů, a to od 9.00 do 18.00. Nevjíždějte prosím do garáží před 18:00, aby mohl povrch dokonale zaschnout.

Prosím o přeparkování dopravních prostředků a odstranění veškerých předmětů z prostoru garáží.  

Děkuji.

S pozdravem,

Lukáš Masopust
Výbor SVJPozvánka na Shromáždění vlastníků

Výbor SVJ svolává Shromáždění vlastníků, které se koná dne 18. 6. 2020 od 19:00 hod., malý sál v restauraci Maximum Třeboradice, Slaviborské náměstí 20/1, 196 00 Praha 9 – Třeboradice.

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu Shromáždění
 3. Informace o hospodaření v roce 2019
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2019
 5. Hlasování – výměna vodoměrů SV, TV
 6. Hlasování – instalace elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) v prostorách garáží a sklepů
 7. Ostatní/ diskuze

Registrace vlastníků bude zahájena 30 minut před zahájením shromáždění. Detailní podklady ke shromáždění jsou k nahlédnutí u předsedy SVJ na požádání. Dotazy nebo připomínky k výše uvedenému programu posílejte na e-mail: lukas.masopust@seznam.cz nebo volejte tel. číslo: 605 759 595, popřípadě se obracejte na ostatní členy Výboru SVJ.

V Praze dne 21. 5. 2020

Za Společenství vlastníků

Lukáš Masopust

Strojový úklid garážíVážení vlastníci, dovoluji si Vám oznámit, že v sobotu 6. 6. 2020 proběhne strojový úklid garáží včetně chodeb sklepů, a to od 9.00 do 18.00. Nevjíždějte prosím do garáží před 18:00, aby mohl povrch dokonale zaschnout.

Prosím o přeparkování dopravních prostředků a odstranění veškerých předmětů z prostoru garáží.  

Děkuji.

S pozdravem,

Lukáš Masopust
Výbor SVJČištění garáží

Vážení vlastníci, dovoluji si Vám oznámit, že v sobotu 19. 10. 2019 proběhne strojový úklid garáží včetně chodeb sklepů, a to od 9.00 do 18.00. Nevjíždějte prosím do garáží před 18:00, aby mohl povrch dokonale zaschnout.

Prosím o přeparkování dopravních prostředků a odstranění veškerých předmětů z prostoru garáží.  

Děkuji.

S pozdravem,

Lukáš Masopust
Výbor SVJ

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek bytového domu Konvalinka – Bermanova 975, Praha 9

Výbor SVJ svolává Shromáždění vlastníků, které se koná dne 18. 6. 2019 od 19:00 hod., malý sál v restauraci Maximum Třeboradice, Slaviborské náměstí 20/1, 196 00  Praha 9 – Třeboradice.

Program:

 1. Zahájení
 1. Schválení programu Shromáždění
 1. Informace o změně Prohlášení vlastníka v souvislosti s rozdělením garážových stání
 1. Informace o hospodaření v roce 2018
 1. Schválení účetní závěrky za rok 2018
 1. Malování a drobné zednické opravy společných prostor
 1. Návrh na snížení počtu členů Výboru společenství
 1. Ostatní/ diskuze
  1. čipový systém pro otevírání dveří
  2. garážová vrata
  3. parkování před vjezdem do garáží
  4. informace k dalšímu rozvoji lokality Čakovického parku a okolí
  5. podněty a připomínky vlastníků.

Registrace vlastníků bude zahájena 15 minut před zahájením shromáždění. Detailní podklady ke shromáždění jsou k nahlédnutí u předsedy SVJ na požádání. Dotazy nebo připomínky k výše uvedenému programu posílejte na e-mail: lukas.masopust@seznam.cz nebo volejte tel. číslo: 605 759 595, popřípadě se obracejte na ostatní členy Výboru SVJ.

V Praze dne 8. 5. 2019

Za Společenství vlastníků

Lukáš Masopust

Čištění garáží/ generální úklid

Vážení vlastníci,

dovoluji si Vám oznámit, že v sobotu 13. 4. 2019 proběhne strojový úklid garáží včetně chodeb sklepů, a to od 9.00 do 18.00. Nevjíždějte prosím do garáží před 18:00, aby mohl povrch dokonale zaschnout.

Prosím o přeparkování dopravních prostředků a odstranění veškerých předmětů z prostoru garáží.

Současně proběhne v domě 13. 4. generální úklid.

S pozdravem,

Lukáš Masopust
Výbor SVJ

Odečty měřičů teplé a studené vody – Bermanova 975

Vážení vlastníci,

dovoluji si Vám oznámit, že odečty měřičů studené a teplé vody budou probíhat dne 23. 1. 2019 v době od 16:30 do 18:45 hod.

V případě, že z vážných důvodů není možné zajistit zpřístupnění bytu v uvedeném termínu, kontaktujte prosím p. Hřebce/ paní Hřebcovou, tel.: 723 246 199/ 606 767 198, e-mail: odecty@fps-praha.cz.

Děkuji.

S pozdravem,

Lukáš Masopust
Výbor