SVJ Bermanova 975

Společenství vlastníků bytů Bermanova 975, Praha 9 – Čakovice

Prostřednictvím tohoto komunikačního kanálu chceme navázat interaktivní kontakt s jednotlivými vlastníky bytových jednotek, informovat je o činnosti výboru Společenství a zároveň poskytovat aktuální zprávy související se správou našeho domu.

Věříme, že nám tento moderní komunikační kanál umožní navázat jednodušší kontakt, pomůže nám efektivně řešit problémy související s naším bydlením a celkově přispěje ke kvalitnímu bydlení.

Výbor Společenství