Porušování domovního řádu SVJ

Porušení domovního řádu se dá považovat za přestupek dle zákona 200/1990 Sb. o přestupcích. Přestupky proti domovnímu řádu řeší policie nebo obecní úřad. Jen ti mohou rozhodovat o tom, jak se bude dále postupovat.

Kdo tak bude obtěžovat sousedy, bude mít co vysvětlovat státním orgánům.

Okrsková služebna MP Praha 9 – Čakovice
Adresa: Bělomlýnská 520/16, Čakovice
Telefon: 241 405 941

Policie ČR – Obvodní ředitelství Praha III – Místní oddělení Čakovice

Adresa: Cukrovarská 230/1, 196 00 Praha-Čakovice

Otevírací doba: otevřeno 24 hodin

Telefon: 974 859 850

Pozvánka na shromáždění SVJ

POZVÁNKA

na shromáždění vlastníků jednotek bytového domu Konvalinka – Bermanova 975, Praha 9
Výbor SVJ svolává Shromáždění vlastníků, které se koná dne 22. 6. 2022 od 19:00, malý sál v restauraci Maximum Třeboradice, Slaviborské náměstí 20/1, 196 00 Praha 9 – Třeboradice.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu Shromáždění
3. Informace o hospodaření v roce 2021
4. Hlasování: schválení účetní závěrky za rok 2021
5. Hlasování: výměna svítidel ve společných prostorách
6. Hlasování: volba členů Výboru na období od 21. 2. 2023 do 20. 2. 2027
7. Ostatní/ diskuze

Registrace vlastníků bude zahájena 30 minut před zahájením shromáždění. Detailní podklady ke shromáždění jsou k nahlédnutí u předsedy SVJ na požádání.

Dotazy nebo připomínky k výše uvedenému programu posílejte na e-mail: lukas.masopust@seznam.cz nebo volejte tel. číslo: 605 759 595, popřípadě se obracejte na ostatní členy Výboru SVJ.

V Praze dne 22. 5. 2022

Za Společenství vlastníků
Lukáš Masopust


Pozvánka na shromáždění SVJ.pdf

PLNÁ MOC – shromáždění 2022.docx

Domovní řád: co se stane při jeho porušení?

Domovní řád je listina, kterou vydává majitel objektu SVJ a je závazná pro všechny, kdo jej využívají. Není to jen lecjaký cár papíru nezasluhující pozornost. Úzce souvisí s občanským zákoníkem a jeho prostřednictvím jsou upraveny práva a povinnosti nájemců a vlastníků. Mnohé rodiny zapomínají, že platí také pro návštěvy, byť se zdržují jen chvíli.

Povinnost domovního řádu není nikde ukotvena, záleží tedy na každém majíteli, správci či sdružení, zda jej vydá a upraví tak vzájemné soužití. Pro dobré vztahy se ale vyplatí sepsat základní body, které musí všichni dodržovat. Jakmile jej přijme nadpoloviční většina vlastníků bytů, začíná být závazným!

Domovní řád se často hodí v případě narušitelů klidného soužití. Postižení se tak s odvoláním na něj mohou snadněji bránit. Pravidla obsažená v domovním řádu by měla být součástí i nájemních smluv, které uzavřou vlastníci jednotlivých bytů s nájemníky.

Porušení domovního řádu se tak dá považovat za přestupek dle zákona 200/1990 Sb. o přestupcích.

Přestupky proti domovnímu řádu řeší policie nebo obecní úřad.