Strojový úklid garáží

Vážení vlastníci,

dovoluji si Vám oznámit, že v sobotu 17. 10. 2020 proběhne strojový úklid garáží včetně chodeb sklepů, a to od 9.00 do 18.00. Nevjíždějte prosím do garáží před 18:00, aby mohl povrch dokonale zaschnout.

Prosím o přeparkování dopravních prostředků a odstranění veškerých předmětů z prostoru garáží.  

Děkuji.

S pozdravem,

Lukáš Masopust
Výbor SVJPozvánka na Shromáždění vlastníků

Výbor SVJ svolává Shromáždění vlastníků, které se koná dne 18. 6. 2020 od 19:00 hod., malý sál v restauraci Maximum Třeboradice, Slaviborské náměstí 20/1, 196 00 Praha 9 – Třeboradice.

Program:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu Shromáždění
  3. Informace o hospodaření v roce 2019
  4. Schválení účetní závěrky za rok 2019
  5. Hlasování – výměna vodoměrů SV, TV
  6. Hlasování – instalace elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) v prostorách garáží a sklepů
  7. Ostatní/ diskuze

Registrace vlastníků bude zahájena 30 minut před zahájením shromáždění. Detailní podklady ke shromáždění jsou k nahlédnutí u předsedy SVJ na požádání. Dotazy nebo připomínky k výše uvedenému programu posílejte na e-mail: lukas.masopust@seznam.cz nebo volejte tel. číslo: 605 759 595, popřípadě se obracejte na ostatní členy Výboru SVJ.

V Praze dne 21. 5. 2020

Za Společenství vlastníků

Lukáš Masopust

Strojový úklid garážíVážení vlastníci, dovoluji si Vám oznámit, že v sobotu 6. 6. 2020 proběhne strojový úklid garáží včetně chodeb sklepů, a to od 9.00 do 18.00. Nevjíždějte prosím do garáží před 18:00, aby mohl povrch dokonale zaschnout.

Prosím o přeparkování dopravních prostředků a odstranění veškerých předmětů z prostoru garáží.  

Děkuji.

S pozdravem,

Lukáš Masopust
Výbor SVJ