Pozvánka na shromáždění SVJ

POZVÁNKA

na shromáždění vlastníků jednotek bytového domu Konvalinka – Bermanova 975, Praha 9
Výbor SVJ svolává Shromáždění vlastníků, které se koná dne 22. 6. 2022 od 19:00, malý sál v restauraci Maximum Třeboradice, Slaviborské náměstí 20/1, 196 00 Praha 9 – Třeboradice.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu Shromáždění
3. Informace o hospodaření v roce 2021
4. Hlasování: schválení účetní závěrky za rok 2021
5. Hlasování: výměna svítidel ve společných prostorách
6. Hlasování: volba členů Výboru na období od 21. 2. 2023 do 20. 2. 2027
7. Ostatní/ diskuze

Registrace vlastníků bude zahájena 30 minut před zahájením shromáždění. Detailní podklady ke shromáždění jsou k nahlédnutí u předsedy SVJ na požádání.

Dotazy nebo připomínky k výše uvedenému programu posílejte na e-mail: lukas.masopust@seznam.cz nebo volejte tel. číslo: 605 759 595, popřípadě se obracejte na ostatní členy Výboru SVJ.

V Praze dne 22. 5. 2022

Za Společenství vlastníků
Lukáš Masopust


Pozvánka na shromáždění SVJ.pdf

PLNÁ MOC – shromáždění 2022.docx