Kontejnery na tříděný odpad

Mapa kontejnerů na třídený odpad

Kde jsou kontejnery v okolí našich domů.

 • Plast – žlutá
 • Papír – modrá
 • Sklo bílé – světle zelená
 • Sklo barevné – zelená
 • Karton – oranžová
 • Kovy – šedá
 • Elektro – červená
 • Oleje – tmavě šedá

Na veškerý velký či neskladný odpad, na stavební odpad, na nábytek nebo na nebezpečný odpad je nutné využít sběrné dvory.

V okolí sídliště se nachází sběrných dvorů hned několik.

Více se lze dozvědět na následujícím odkazu: https://rsuzp.cz/odpad/

Sběrný dvůr Čakovice

Provozuje městská část Čakovice.
Na veškerý obvyklý a nadrozměrný odpad, nábytek, odpad ze zahrádek a podobně.

Není určený pro nebezpečný odpad, chemikálie, pneumatiky …

Je pro nás velice blízko (cca 500 m). Ulice Na Bahnech, Praha – Čakovice, za prodejnou Lidl.

Více se lze dozvědět na následujícím odkazu:

https://www.cakovice.cz/Stale-stanoviste-VOK-Na-Bahnech.html


Co byste měli ještě vědět …

Nepořádek okolo kontejnerů

alternative

Okolo kontejnerů je třeba udržovat pořádek.

Je zakázáno odkládát do kontejnerových stání cokoliv mimo kontejnery.

Za nedodržování pravidel hrozí od hl. m. Prahy pokuta až ve výši 50.000 Kč.

Pozvánka na shromáždění vlastníků

Výbor SVJ svolává Shromáždění vlastníků, které se koná dne 29. 6. 2021 od 19:00, malý sál v restauraci Maximum Třeboradice, Slaviborské náměstí 20/1, 196 00 Praha 9 – Třeboradice.

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu Shromáždění
 3. Informace o hospodaření v roce 2020
 4. Hlasování: schválení účetní závěrky za rok 2020
 5. Hlasování: možnosti zhodnocení úspor ve fondu oprav – vklad s výpovědní lhůtou
 6. Hlasování: volba člena Výboru na období od 1. 1. 2022 do 20. 2. 2023
 7. Ostatní/ diskuze

Registrace vlastníků bude zahájena 30 minut před zahájením shromáždění. Detailní podklady ke shromáždění jsou k nahlédnutí u předsedy SVJ na požádání. Dotazy nebo připomínky k výše uvedenému programu posílejte na e-mail: lukas.masopust@seznam.cz nebo volejte tel. číslo: 605 759 595, popřípadě se obracejte na ostatní členy Výboru SVJ.

V Praze dne 1. 6. 2021

Za Společenství vlastníků
Lukáš Masopust


Pozvánka ke stažení v pdf zde

Plná moc ke stažení ve wordu zde


Mapa – Maximum Restaurant