Pozvánka na shromáždění SVJ

POZVÁNKA

na shromáždění vlastníků jednotek bytového domu Konvalinka – Bermanova 975, Praha 9
Výbor SVJ svolává Shromáždění vlastníků, které se koná dne 22. 6. 2022 od 19:00, malý sál v restauraci Maximum Třeboradice, Slaviborské náměstí 20/1, 196 00 Praha 9 – Třeboradice.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu Shromáždění
3. Informace o hospodaření v roce 2021
4. Hlasování: schválení účetní závěrky za rok 2021
5. Hlasování: výměna svítidel ve společných prostorách
6. Hlasování: volba členů Výboru na období od 21. 2. 2023 do 20. 2. 2027
7. Ostatní/ diskuze

Registrace vlastníků bude zahájena 30 minut před zahájením shromáždění. Detailní podklady ke shromáždění jsou k nahlédnutí u předsedy SVJ na požádání.

Dotazy nebo připomínky k výše uvedenému programu posílejte na e-mail: lukas.masopust@seznam.cz nebo volejte tel. číslo: 605 759 595, popřípadě se obracejte na ostatní členy Výboru SVJ.

V Praze dne 22. 5. 2022

Za Společenství vlastníků
Lukáš Masopust


Pozvánka na shromáždění SVJ.pdf

PLNÁ MOC – shromáždění 2022.docx

Porušování domovního řádu SVJ

Porušení domovního řádu se dá považovat za přestupek dle zákona 200/1990 Sb. o přestupcích. Přestupky proti domovnímu řádu řeší policie nebo obecní úřad. Jen ti mohou rozhodovat o tom, jak se bude dále postupovat.

Kdo tak bude obtěžovat sousedy, bude mít co vysvětlovat státním orgánům.

Okrsková služebna MP Praha 9 – Čakovice
Adresa: Bělomlýnská 520/16, Čakovice
Telefon: 241 405 941

Policie ČR – Obvodní ředitelství Praha III – Místní oddělení Čakovice

Adresa: Cukrovarská 230/1, 196 00 Praha-Čakovice

Otevírací doba: otevřeno 24 hodin

Telefon: 974 859 850

Nová popelnice pro bioodpad

Vážení vlastníci, 
máme nově k dispozici popelnici na bioodpad. Jedná se o hnědou popelnici, která je umístěná u kontejnerů na směsný odpad. Popelnice je opatřena zámkem. Případným zájemcům poskytnu klíč.

Kontaktujte mě na email nebo telefon 605 759 595 a domluvíme se na předání.  

Svoz bioodpadu bude probíhat 1x týdně se zahájením od 1. 4. Náklady na svoz jsou plně hrazeny ze strany Magistrátu. 

Pokud budete biopopelnici používat, prosím o dodržování pravidel, co patří a nepatří do biopopelnice (viz leták v příloze) nebo info zde: https://www.ave.cz/cs/sluzby/odpadove-hospodarstvi/biologicky-odpad.

Děkuji.

Lukáš Masopust