Domovní řád: co se stane při jeho porušení?

Domovní řád je listina, kterou vydává majitel objektu SVJ a je závazná pro všechny, kdo jej využívají. Není to jen lecjaký cár papíru nezasluhující pozornost. Úzce souvisí s občanským zákoníkem a jeho prostřednictvím jsou upraveny práva a povinnosti nájemců a vlastníků. Mnohé rodiny zapomínají, že platí také pro návštěvy, byť se zdržují jen chvíli.

Povinnost domovního řádu není nikde ukotvena, záleží tedy na každém majíteli, správci či sdružení, zda jej vydá a upraví tak vzájemné soužití. Pro dobré vztahy se ale vyplatí sepsat základní body, které musí všichni dodržovat. Jakmile jej přijme nadpoloviční většina vlastníků bytů, začíná být závazným!

Domovní řád se často hodí v případě narušitelů klidného soužití. Postižení se tak s odvoláním na něj mohou snadněji bránit. Pravidla obsažená v domovním řádu by měla být součástí i nájemních smluv, které uzavřou vlastníci jednotlivých bytů s nájemníky.

Porušení domovního řádu se tak dá považovat za přestupek dle zákona 200/1990 Sb. o přestupcích.

Přestupky proti domovnímu řádu řeší policie nebo obecní úřad.