Porušování domovního řádu SVJ

Porušení domovního řádu se dá považovat za přestupek dle zákona 200/1990 Sb. o přestupcích. Přestupky proti domovnímu řádu řeší policie nebo obecní úřad. Jen ti mohou rozhodovat o tom, jak se bude dále postupovat.

Kdo tak bude obtěžovat sousedy, bude mít co vysvětlovat státním orgánům.

Okrsková služebna MP Praha 9 – Čakovice
Adresa: Bělomlýnská 520/16, Čakovice
Telefon: 241 405 941

Policie ČR – Obvodní ředitelství Praha III – Místní oddělení Čakovice

Adresa: Cukrovarská 230/1, 196 00 Praha-Čakovice

Otevírací doba: otevřeno 24 hodin

Telefon: 974 859 850