Oznámení o výši podílu na nájemném

Vážení členové SVJ,

v uplynulém týdnu jste všichni obdrželi Oznámení o výši podílu na nájemném. Jedná se o účetní doklad pro daňové přiznání za rok 2015. Vzhledem k tomu, že loni SVJ pronajalo pro účel reklamy v obou výtazích domu plochu / rámeček /, je z celkového příjmu za reklamu / 4000 Kč / vypočítán příslušný spoluvlastnický podíl. Tento podíl podléhá zdanění z pronájmu podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb. za rok 2015. Nezapomeňte proto uvést tento příjem do svého daňového přiznání za rok 2015.

Výbor SVJ

2 odpovědi na “Oznámení o výši podílu na nájemném”

    1. Od března 2015 má SVJ smlouvu s firmou BTW na umístění reklamních rámečků do výtahu a z toho vyplývá pro dům příjem 400 Kč/ měsíc. Za loňský rok to bylo za 10 měsíců, čili celkem 4000 Kč pro dům. Příjem z reklamy je na účtu SVJ. Účetně se však tento příjem dělí mezi členy SVJ a členové ho tak mají podle zákona uvést do daňového přiznání. Situací se můžeme zabývat na shromáždění SVJ a možná najít jiné řešení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.