Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků

Vážení vlastníci,

zveme Vás na shromáždění společenství vlastníků pro dům Bermanova 975, Praha 9 – Čakovice, které se uskuteční 2. 6. 2016 od 18:30 hod. v restauraci Maximum Třeboradice, Slaviborské náměstí 20/1, 196 00 Praha 9 – Třeboradice.

V příloze jsou následující dokumenty:

– pozvánka s detailním programem shromáždění
– plná moc na shromáždění
– rozvaha a výsledovka pro schválení účetní závěrky (viz program, bod č. 2)
– návrh změny Stanov (viz program, bod č. 8).

Odůvodnění změny Stanov:
v současné době podléhají veškeré změny stavby, týkající se společných částí domu schválení 100 % všech vlastníků. Zajistit souhlas 100 % všech vlastníků je poměrně problematický a zdlouhavý proces. V praxi není stávající znění čl. 10 odst. 7 vhodné pro realizaci dodatečných modernizací, rekonstrukcí a oprav iniciovaných Výborem (např. turbowenty), případně dalších akcí iniciovaných jednotlivými vlastníky (např. instalace klimatizace nebo zasklení balkónu).

Zjednodušeně řečeno, dle navrhované úpravy čl. 10 odst. 7 bude platit následující kvórum podle typu změny stavby, týkající se společných částí domu:

– změna účelu stavby = 100 % všech členů Společenství
– změna podléhající stavebnímu povolení či ohlášení stavby = 3/4 všech členů Společenství
– v ostatních případech = prostá většina, více než 50 % přítomných členů Společenství na Shromáždění

Dovoluji si Vás požádat o účast na shromáždění pro zajištění usnášení schopnosti a rovněž zajištění Vašeho podílu na rozhodování o důležitých aktivitách společenství vlastníků. Pokud se shromáždění nebudete moci zúčastnit, vyplňte prosím přiloženou plnou moc a zašlete jí podepsanou na můj e-mail: lukas.masopust@seznam.cz nebo zajistěte osobní předání na shromáždění ze strany zplnomocněné osoby.

Děkuji.

S pozdravem,

Lukáš Masopust
Výbor

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *