Oznámení o výši podílu na nájemném

Vážení členové SVJ,

v uplynulém týdnu jste všichni obdrželi Oznámení o výši podílu na nájemném. Jedná se o účetní doklad pro daňové přiznání za rok 2015. Vzhledem k tomu, že loni SVJ pronajalo pro účel reklamy v obou výtazích domu plochu / rámeček /, je z celkového příjmu za reklamu / 4000 Kč / vypočítán příslušný spoluvlastnický podíl. Tento podíl podléhá zdanění z pronájmu podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb. za rok 2015. Nezapomeňte proto uvést tento příjem do svého daňového přiznání za rok 2015.

Výbor SVJ

Plánovaný výpadek Internetu, VOIP a IPTV

Vážený kliente/ zákazníku,

V pátek 25.09.2015 v době od 15.00 do 18.00 h dojde k plánovanému výpadku všech našich služeb (INTERNET ,VOIP, IPTV) na dobu 60 až 90min.

Důvodem výpadku našich služeb je havarijní výměna optického kabelu na hlavni distribuční trase .

Tímto se Vám chceme omluvit za způsobené problémy, které vám ke stávajícím okolnostem mohou vzniknout.

S pozdravem

Connect plus s.r.o.

Dnem 1. 6. 2015 vstoupil v platnost nový ceník IPTV televize

Vážený zákazníku,

dovolujeme si Vás informovat, že dnem 1.6.2015 vstoupil v platnost nový ceník IPTV televize.Zásadní změnou v novém ceníku IPTV je možnost rozdělení balíčku STANDART na 3 balíčky (rodina, volný čas, sport a zábava). Novinkou je balíček Mých 5.
Na 3-4Q/2015 připravuje naše distribuce rozšíření programové nabídky včetně nového sportovního kanálu Nova Sport 2.

Stávajícím zákazníkům zůstávají balíčky a ceny nadále v platnosti. V případě zájmu o přechod na nové balíčky Vám bude na základě Vaší žádosti vyhotoven dodatek ke smlouvě.

Věřím, že uvedené skutečnosti přispějí k Vaší spokojenosti se společností Connect plus s.r.o. a jejími službami.

S přátelským pozdravem,

Jiří Martínek
Obchodní oddělení

Connect plus s.r.o.
Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9
mobil:  724 570 505
e-mail: martinek@234.cz

Nový ceník ke stažení – formát PDF zde: Connect plus_cenik_IPTV_1.6.2015

Petice

Dobrý den, pane Fišare,

ještě jednou děkujeme za vyjítí vstříc. Jak víte, v těchto dnech kompletujeme petiční archy před jejich odesláním na příslušné orgány.

Na základě informací od zastupitelstva, že v nejbližší době vyjde v čakovickém zpravodaji článek k tomuto tématu, jsme se rozhodli věnovat obyvatelům přilehlých částí Čakovic více času k jejich podpisu. Čas nicméně již poměrně pokročil a v zájmu časového nezanedbání v této věci jsme se rozhodli společně s lidmi s Třeboradic, Čakovic a Hovorčovic petici našim zastupitelům v nejbližší době předat. S tím, že i nadále petiční podpisová akce pokračuje …

S panem Masopustem jsem již hovořil, též netuší, kdo z Bermanovy č.19 a 21 u sebe mohl uschovat petiční podpisové archy pro občany s trvalým bydlištěm zde. V obou zmiňovaných vchodech jsme dnes totiž nalezli pouze petiční archy určené pro obyvatele, kteří zde nemají trvalé bydliště. Předpokládáme, že (stejně jako v ostatních vchodech) archy pro lidi mající zde bydliště trvalé budou podstatně zaplněnější. Neradi bychom o tyto podpisy, v zájmu nás všech sousedů, bydlících v bezprostředním sousedství plánovaného záměru, přišli.

Můžete se prosím dle naší předběžné dohody pokusit obesláním členů SVJ vyzjistit, kdo zmiňované archy u sebe uschoval (děkujeme za to) a dát nám zprávu, kdy bychom se pro ně mohli kde zastavit ? S panem Masopustem jsem též diskutoval navrhovanou možnost, že by si lidé z č. 19 a 21 v případě zájmu petiční arch vytiskli a vhodili jej do schránky SVJ a my bychom si tyto po dohodě s panem Masopustem za cca týden vyzvedli.

Založili jsme webové stránky, kde lidé mohou najít aktuální informace. V případě zájmu ještě připojit svůj podpis pod petici, pokud by se zmiňované petiční archy z č. 19 a 21 nenašly:

http:\\ez-treboradice.webnode.cz

Děkujeme ! Za petiční výbor s přátelským pozdravem

A. Morávek

Příprava chodníku Bermanova – Hakenova

Na základě dotazů občanů z Bermanovy ulice a přilehlého okolí publikujeme informaci týkající se výstavby chodníku mezi Bermanovou a Hakenovou ulicí. Výstavbě chodníku do současné doby bránila skutečnost, že nebylo možné obdržet územní rozhodnutí na umístění předmětného chodníku (a následně tedy stavební povolení), a to z toho důvodu, že nebylo možné získat nezbytně nutný souhlas dosavadního vlastníka pozemku k výstavbě chodníku. V současné době již došlo k převodu pozemků ze společnosti ING na městskou část Praha – Čakovice a městská část jako nový vlastník dotčeného pozemku je připravena souhlas k vybudování chodníku okamžitě vydat.

V další přípravě tohoto potřebného chodníku bude následovat tento postup. Investor souboru Čakovický park, který bude chodník stavět a financovat, začne nyní projednání územního řízení na obecném stavebním úřadě (odbor výstavby MČ Praha 18) a následně projednání stavebního povolení na speciálním stavebním úřadě (odbor dopravy a životního prostředí MČ Praha 18). Po získání územního rozhodnutí a poté i stavebního povolení, což jsou procesy, který mají daný zákonný postup, a nelze předjímat délku trvání, bude následovat samotná výstavba chodníku, která dle vyjádření investora bude trvat přibližně jeden měsíc.

Zdroj: www.cakovice.cz

Sousedský potlach

Další sousedský potlach se uskuteční v pátek 27.3.2015 od 19 hodin v restauraci U Čébi, nekuřácká část. Stůl bude rezervován na jméno Martina Holíková. Kdo má zájem přijít, prosím potvrďte účast na telefon 728 307 526 nebo email: martina.holikova@volny.cz.