Pozvánka na shromáždění vlastníků

Výbor SVJ svolává Shromáždění vlastníků, které se koná dne 29. 6. 2021 od 19:00, malý sál v restauraci Maximum Třeboradice, Slaviborské náměstí 20/1, 196 00 Praha 9 – Třeboradice.

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu Shromáždění
 3. Informace o hospodaření v roce 2020
 4. Hlasování: schválení účetní závěrky za rok 2020
 5. Hlasování: možnosti zhodnocení úspor ve fondu oprav – vklad s výpovědní lhůtou
 6. Hlasování: volba člena Výboru na období od 1. 1. 2022 do 20. 2. 2023
 7. Ostatní/ diskuze

Registrace vlastníků bude zahájena 30 minut před zahájením shromáždění. Detailní podklady ke shromáždění jsou k nahlédnutí u předsedy SVJ na požádání. Dotazy nebo připomínky k výše uvedenému programu posílejte na e-mail: lukas.masopust@seznam.cz nebo volejte tel. číslo: 605 759 595, popřípadě se obracejte na ostatní členy Výboru SVJ.

V Praze dne 1. 6. 2021

Za Společenství vlastníků
Lukáš Masopust


Pozvánka ke stažení v pdf zde

Plná moc ke stažení ve wordu zde


Mapa – Maximum Restaurant

Strojový úklid garáží

Vážení vlastníci,

dovoluji si Vám oznámit, že v sobotu 17. 10. 2020 proběhne strojový úklid garáží včetně chodeb sklepů, a to od 9.00 do 18.00. Nevjíždějte prosím do garáží před 18:00, aby mohl povrch dokonale zaschnout.

Prosím o přeparkování dopravních prostředků a odstranění veškerých předmětů z prostoru garáží.  

Děkuji.

S pozdravem,

Lukáš Masopust
Výbor SVJPozvánka na Shromáždění vlastníků

Výbor SVJ svolává Shromáždění vlastníků, které se koná dne 18. 6. 2020 od 19:00 hod., malý sál v restauraci Maximum Třeboradice, Slaviborské náměstí 20/1, 196 00 Praha 9 – Třeboradice.

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu Shromáždění
 3. Informace o hospodaření v roce 2019
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2019
 5. Hlasování – výměna vodoměrů SV, TV
 6. Hlasování – instalace elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) v prostorách garáží a sklepů
 7. Ostatní/ diskuze

Registrace vlastníků bude zahájena 30 minut před zahájením shromáždění. Detailní podklady ke shromáždění jsou k nahlédnutí u předsedy SVJ na požádání. Dotazy nebo připomínky k výše uvedenému programu posílejte na e-mail: lukas.masopust@seznam.cz nebo volejte tel. číslo: 605 759 595, popřípadě se obracejte na ostatní členy Výboru SVJ.

V Praze dne 21. 5. 2020

Za Společenství vlastníků

Lukáš Masopust