Porucha garážových vrat 1. NP

Vážení vlastníci,

garážová vrata v 1.NP jsou mimo provoz, tj. jsou zablokované v otevřeném stavu a není možné používat dálkové ani manuální ovládání. Momentálně prosím se dveřmi nijak nemanipulujte.
Porucha je v důsledku prasklé pružiny. Nicméně máme k dispozici náhradní. Servis už je objednaný. Během dnešního dne by mělo dojít k opravě autorizovaným servisem.
S pozdravem,
Lukáš Masopust
Výbor

Parkování před vjezdem do garáží – Bermanova 975

Vážení vlastníci,

v posledních týdnech dochází k opakovanému parkování aut před vjezdem do garáží domu v 1. NP (vjezd ze strany u vchodu 19).
Rozumíme problémům se zaparkováním osobních aut v areálu sídliště. Nicméně není možné auta odstavit v místě vjezdu/výjezdu do garáží. Tento prostor je vymezen pro bezproblémový vjezd/ výjezd vozidel a nikoliv pro parkování.
Předem děkuji za respektování výše uvedeného.
S pozdravem,
Lukáš Masopust
Výbor SVJ

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek bytového domu Konvalinka – Bermanova 975, Praha 9

Výbor SVJ svolává shromáždění vlastníků, které se koná dne 19. 6. 2018 od 18:30 hod., malý sál v restauraci Maximum Třeboradice, Slaviborské náměstí 20/1, 196 00  Praha 9 – Třeboradice.

 Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu Shromáždění
 3. Informace o změně Prohlášení vlastníka v souvislosti s rozdělením garážových stání
 4. Schválení účetní závěrky roku 2017
 5. Informace o hospodaření v roce 2017
 6. Ostatní/ diskuze
  1. GDPR ve vztahu k SVJ
  2. informace k dalšímu rozvoji lokality Čakovického parku a okolí
  3. atd.

Registrace vlastníků bude zahájena 15 minut před zahájením shromáždění. Detailní podklady ke shromáždění jsou k nahlédnutí u předsedy SVJ na požádání. Dotazy nebo připomínky k výše uvedenému programu posílejte na e-mail: lukas.masopust@seznam.cz nebo volejte tel. číslo: 605 759 595, popřípadě se obracejte na ostatní členy Výboru SVJ.

Za společenství vlastníků

Lukáš Masopust

Odečty měřičů teplé a studené vody – Bermanova 975

Vážení vlastníci,

dovoluji si Vám oznámit, že odečty měřičů studené a teplé vody budou probíhat dne 22.1.2018 v době od 18:00 do 20:30 hod.

V případě, že z vážných důvodů není možné zajistit zpřístupnění bytu v uvedeném termínu, kontaktujte prosím p. Kohlíčka, tel.: 608 774 194, e-mail: odecty@fps-praha.cz.

S pozdravem,

Výbor

Servis oken, ul. Bermanova 975

Vážení vlastníci,

do konce měsíce září je možné objednat servis oken v rámci Vašich bytových jednotek. Konkrétně je v rámci servisu provedeno seřízení, nastavení, promazání kování, kontrola zasklení a jeho těsnosti. Nad rámec servisu je možné objednat doplňky (např. žaluzie, sítě proti hmyzu).

Cena servisu včetně zjištění závad:

Byt 1kk………280,- Kč

Byt 2kk………380,- Kč

Byt 3kk………450,- Kč

Byt 4kk………520,- Kč

Náklady nejsou hrazeny z fondu oprav Společenství vlastníků. Z tohoto fondu bude hrazen pouze servis oken ve společných prostorách.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte paní Špičkovou na tel.: 603 205 803 nebo na e-mail monastav@seznam.cz.

S pozdravem,

Lukáš Masopust

Výbor

 

Petice proti drtičce odpadů u teplárny v Třeboradicích

Vážení vlastníci,
na nástěnky našeho domu byla dnes vyvěšena Petice proti drtičce odpadů u teplárny v Třeboradicích. Plánovaná stavba má potenciálně následující negativní dopady:
– znečištění ovzduší a snížení kvality života,
– zatížení další nákladní dopravou
– zvýšení hluku
– snížení hodnoty nemovitostí
Na nástěnce je uvedeno stručné shrnutí příslušného záměru. Podrobné informace o záměru naleznete zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1046
 
Městská část podává odvolání vč. posudků s odbornými argumenty, my můžeme přispět peticí za občany, zároveň pak jednotlivé místní spolky budou vyjadřovat nesouhlas formou písemného vyjádření.
Pokud se záměrem nesouhlasíte připojte prosím svůj podpis na podpisový arch na nástěnce. Termín je šibeniční, tj. do 24.4. 8:00, potom musíme archy odevzdat k odeslání. Bohužel se k nám petice dostala až dnes.
Děkuji za případnou účast.
S pozdravem,
Lukáš Masopust
Výbor

Pozvánka na Shromáždění vlastníků pro dům Bermanova 975, Praha 9

Vážení vlastníci,

zveme Vás na Shromáždění společenství vlastníků pro dům Bermanova 975, Praha 9 – Čakovice, které se uskuteční v úterý 6. 6. 2017 od 18:30 hod. v restauraci Maximum Třeboradice, Slaviborské náměstí 20/1, Praha 9 – Třeboradice.

E-mailem byly vlastníkům rozeslány následující dokumenty:

 • pozvánka s detailním programem Shromáždění
 • plná moc na Shromáždění
 • rozvaha a výsledovka pro schválení účetní závěrky (viz program – bod č. 2)

Dovoluji si Vás požádat o maximální účast na Shromáždění pro zajištění usnášení schopnosti a rovněž zajištění Vašeho podílu na rozhodování o důležitých aktivitách společenství vlastníků.

Pokud se Shromáždění nebudete moci zúčastnit, vyplňte prosím plnou moc a vhoďte ji podepsanou do schránky SVJ (vchod č. 19), zašlete ji na můj e-mail: lukas.masopust@seznam.cz  nebo zajistěte osobní předání na Shromáždění ze strany zplnomocněné osoby. Důvodem je zajištění usnášení schopnosti. V případě většího počtu absencí hrozí, že budeme muset Shromáždění opakovat.

Děkuji.

S pozdravem,

Lukáš Masopust
Výbor SVJ