Nová popelnice pro bioodpad

Vážení vlastníci, 
máme nově k dispozici popelnici na bioodpad. Jedná se o hnědou popelnici, která je umístěná u kontejnerů na směsný odpad. Popelnice je opatřena zámkem. Případným zájemcům poskytnu klíč.

Kontaktujte mě na email nebo telefon 605 759 595 a domluvíme se na předání.  

Svoz bioodpadu bude probíhat 1x týdně se zahájením od 1. 4. Náklady na svoz jsou plně hrazeny ze strany Magistrátu. 

Pokud budete biopopelnici používat, prosím o dodržování pravidel, co patří a nepatří do biopopelnice (viz leták v příloze) nebo info zde: https://www.ave.cz/cs/sluzby/odpadove-hospodarstvi/biologicky-odpad.

Děkuji.

Lukáš Masopust

ZMĚNA PRACOVNÍKA EKONOMICKÉ SPRÁVY DOMU

Vážení vlastníci a členové SVJ,

informujeme vás, že z důvodu organizační změny v oblasti ekonomické správy týkající našeho SVJ, bude zajišťovat od 1. 8. 2021 agendu ekonomické správy paní Zuzana Svádová místo Bc. Lenky Kropáčkové. Předání dokumentace a veškerých ekonomických informací týkajících se domu již proběhla.


Veškeré připomínky či požadavky k ekonomické správě můžete zasílat paní Zuzaně Svádové na e-mail: zuzana.svadova@prodomia.cz nebo telefonicky 724 589 570.

Souběžně bude po určitou dobu fungovat původní e-mail paní Kropáčkové a veškeré e-maily doručené do této schránky budou dále předávány k vyřízení.

Kontejnery na tříděný odpad

Mapa kontejnerů na třídený odpad

Kde jsou kontejnery v okolí našich domů.

  • Plast – žlutá
  • Papír – modrá
  • Sklo bílé – světle zelená
  • Sklo barevné – zelená
  • Karton – oranžová
  • Kovy – šedá
  • Elektro – červená
  • Oleje – tmavě šedá

Na veškerý velký či neskladný odpad, na stavební odpad, na nábytek nebo na nebezpečný odpad je nutné využít sběrné dvory.

V okolí sídliště se nachází sběrných dvorů hned několik.

Více se lze dozvědět na následujícím odkazu: https://rsuzp.cz/odpad/

Sběrný dvůr Čakovice

Provozuje městská část Čakovice.
Na veškerý obvyklý a nadrozměrný odpad, nábytek, odpad ze zahrádek a podobně.

Není určený pro nebezpečný odpad, chemikálie, pneumatiky …

Je pro nás velice blízko (cca 500 m). Ulice Na Bahnech, Praha – Čakovice, za prodejnou Lidl.

Více se lze dozvědět na následujícím odkazu:

https://www.cakovice.cz/Stale-stanoviste-VOK-Na-Bahnech.html


Co byste měli ještě vědět …

Nepořádek okolo kontejnerů

alternative

Okolo kontejnerů je třeba udržovat pořádek.

Je zakázáno odkládát do kontejnerových stání cokoliv mimo kontejnery.

Za nedodržování pravidel hrozí od hl. m. Prahy pokuta až ve výši 50.000 Kč.