Termín shromáždění – 21. 5. 2013 od 19 h

Shromáždění se bude konat v úterý dne 21. 5. 2013 od 19 h v restauraci MAXIMUM TŘEBORADICE, Slaviborské náměstí 20/1, 196 00  Praha 9 – Třeboradice. Je zarezervovaný salónek. Do restaurace lze dojít pěšky z Čakovického parku za 5-10 minut.

Výbor

Seznam závad pro reklamaci

Číslo

Závada Umístění
Interiér

1)

Vypadlý kus omítky pod zárubní 2.PP (garáž): vstupní dveře do chodby s výtahem – ev. č. 19

2)

Vlhké stěny na pohledovém betonu 1.PP (garáž): stání 4; 2. PP (garáž): stání 28, 32, 33 a 36

3)

Prasklina na stěně pohledového betonu 2.PP (garáž): stání 44

4)

Není řešeno odvodnění podlahy garáže 1. a 2.PP

5)

Chybí tlumící podložka v místě kontaktu kliky se stěnou 2.PP chodba s výtahem – ev. č. 19

6)

V rohu jsou vyvrtané 3 úchyty; není jasné k čemu slouží, není provedeno zednické začištění chodba mezi 1. a 2. PP – ev. č. 19

7)

Chybí plastový kryt osvětlení Kočárkárna – ev. č. 19

8)

Vlhká stěna pod ventilátorem Kočárkárna – ev. č. 19

9)

Praskliny v omítce Kočárkárna; 5. patro pod zvonkem u vchodu do bytu 501 – ev. č. 19

10)

Špinavé zdi 1.PP chodba naproti výtahu; 5. patro chodba naproti výtahu; – ev. č. 19

11)

Stoupačka v okamžiku silnějšího větru hučí, zejm. je slyšet ve spodních patrech Stoupačky ev. č. 19 a 21
Exteriér

8)

Díry mezi izolací od země a hranou fasády V délce prostoru el. rozvodny u vchodu ev. č. 19

9)

Díra v omítce pod venkovní RIS U vchodu ev. č. 19

10)

Nedostatečný přesah střechy nad vchodem, voda nestéká do okapu, ale zastřešení vchodu Střecha v místě nad vchodem ev. č. 19

 

Sepsali: Lukáš Masopust, Michal Nečaský