Nabídka TV od Connect plus

Požádal jsem firmu Connect plus o přehodnocení nabídky na instalaci TV. Zde je nabídka po úpravách, je možné ji již využít.
Možnost pronájmu STB (set top box) pro službu IPTV – cena nájmu je nastavena na 75 Kč /měsíc bez DPH.
Zřízení IPTV:
a) bez závazku – 499 Kč bez DPH + 100kč měsíčně s DPH
b) 1 rok závazek – 499 Kč bez DPH
c) 2 roky závazek – 1kc bez DPH
JF

Termín shromáždění – 21. 5. 2013 od 19 h

Shromáždění se bude konat v úterý dne 21. 5. 2013 od 19 h v restauraci MAXIMUM TŘEBORADICE, Slaviborské náměstí 20/1, 196 00  Praha 9 – Třeboradice. Je zarezervovaný salónek. Do restaurace lze dojít pěšky z Čakovického parku za 5-10 minut.

Výbor