Strojový úklid garáže

Vážení vlastníci,

v sobotu 13. 2. 2016 proběhne strojový úklid garáží, a to od 8.00 do 15.00. Prosíme o přeparkování Vašich dopravních prostředků a odstranění předmětů (pneumatiky, apod.)

Děkujeme.

S pozdravem,

Výbor

 

 

Hlučné práce – Domovní řád

Vážení vlastníci,

v souvislosti s prováděním hlučných prací prosíme o respektování níže uvedených ustanovení Domovního řádu (viz https://dumkonvalinka.cz/dokumenty-ke-ztazeni/) schváleného na shromáždění Společenství vlastníků 23. června 2015.

Hlučné práce, např. při rekonstrukci jednotky, mohou být prováděny pouze v pracovní dny od 8:00 do 20:00 hod. a v sobotu v době od 10:00 do 18:00 hod. Stavební práce nesmí probíhat v neděli a v době státních svátků.

Uživatel jednotky, který plánuje provádět ve své jednotce hlučné práce trvající déle než jednu hodinu za jeden den nebo méně než jednu hodinu za jeden den, ale po více než sedm po sobě jdoucích dnů, je povinen informovat písemně nebo emailem o svém záměru výbor prostřednictvím příslušného zástupce – člena výboru a uživatele sousedních jednotek (vyvěšením na nástěnku). V této informaci uvede předpokládaný časový rozsah hlučných prací a telefonní číslo kontaktní osoby odpovědné za dodržování ustanovení tohoto domovního řádu při provádění prací.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem,

Výbor

 

 

 

PF 2016

Milí sousedé,

přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.

Váš Výbor

6912874-beautiful-christmas-night