Dodržování domovního řádu – hlučné práce

Vážení vlastníci,

v posledních dnech probíhají v našem domě hlučné práce (zejm. vrtání), a to i v neděli.

V souladu s domovním řádem mohou být prováděny hlučné práce prováděny pouze v pracovní dny od 8:00 do 20:00 hod. a v sobotu v době od 10:00 do 18:00 hod. Stavební práce nesmí probíhat v neděli a v době státních svátků.

V souvislosti s prováděním hlučných prací prosím o respektování níže uvedených ustanovení Domovního řádu (viz https://dumkonvalinka.cz/dokumenty-ke-ztazeni/).

Uživatel jednotky, který plánuje provádět ve své jednotce hlučné práce trvající déle než jednu hodinu za jeden den nebo méně než jednu hodinu za jeden den, ale po více než sedm po sobě jdoucích dnů, je povinen informovat písemně nebo emailem o svém záměru výbor a uživatele sousedních jednotek (vyvěšením na nástěnku). V této informaci uvede předpokládaný časový rozsah hlučných prací a telefonní číslo kontaktní osoby odpovědné za dodržování ustanovení tohoto domovního řádu při provádění prací.

Prosím o předání této informace Vašim případným nájemníkům

Děkuji za pochopení.

S pozdravem,

Lukáš Masopust

Výbor SVJ Bermanova 975

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *