Kontejnery na tříděný odpad

Mapa kontejnerů na třídený odpad

Kde jsou kontejnery v okolí našich domů.

  • Plast – žlutá
  • Papír – modrá
  • Sklo bílé – světle zelená
  • Sklo barevné – zelená
  • Karton – oranžová
  • Kovy – šedá
  • Elektro – červená
  • Oleje – tmavě šedá

Na veškerý velký či neskladný odpad, na stavební odpad, na nábytek nebo na nebezpečný odpad je nutné využít sběrné dvory.

V okolí sídliště se nachází sběrných dvorů hned několik.

Více se lze dozvědět na následujícím odkazu: https://rsuzp.cz/odpad/

Sběrný dvůr Čakovice

Provozuje městská část Čakovice.
Na veškerý obvyklý a nadrozměrný odpad, nábytek, odpad ze zahrádek a podobně.

Není určený pro nebezpečný odpad, chemikálie, pneumatiky …

Je pro nás velice blízko (cca 500 m). Ulice Na Bahnech, Praha – Čakovice, za prodejnou Lidl.

Více se lze dozvědět na následujícím odkazu:

https://www.cakovice.cz/Stale-stanoviste-VOK-Na-Bahnech.html


Co byste měli ještě vědět …

Nepořádek okolo kontejnerů

alternative

Okolo kontejnerů je třeba udržovat pořádek.

Je zakázáno odkládát do kontejnerových stání cokoliv mimo kontejnery.

Za nedodržování pravidel hrozí od hl. m. Prahy pokuta až ve výši 50.000 Kč.